automobilklub Jurajski i jego cele statutowe
Automobilklub Jurajski reprezentowany przez szefa klubu Romualda Nowakowskiego gościnnie  online w TV ORION ,zaprezentował okazały dorobek organizacyjny wypracowany przez ostatnie 5 lat społecznej pracy  w strukturach klubu . Jak każdy zapewne zauważy dorobek ten to wynik ogromnej  pracy członków AKJ  ich zaangażowania zgodny  od początku ze statutem stowarzyszenia przy wręcz zerowym wkładzie finansowym .Opartym na pracy społecznej i pasji osób zrzeszonych a nawet całych rodzin jak np. Klan rodzinny Pierzgalskich Taty Macieja i synów Macieja jr. oraz Pawła  ,grona sędziów ;Moniki Borczuch ,Joanny Serejuk ,Arlety Minkina,Beaty Pawelak , Marka Marczewskiego ,Jacka Kajdana ,Jakuba Kopcińskiego, Sylwestra Banasiaka ,Przemka Puszka i wielu wolontariuszy  w klubie połączonych miłością do motoryzacji. Trudno wymienić wszystkie zacne osóby które od początku AKJ są pomocne i przychylne klubowi .Bez wątpienia na czele tej grupy osób stoi Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk za sprawą ,którego Nasz uliczny klasyk otrzymał patronat i splendor .Od pierwszej edycji w 2017 roku jesteśmy przez Władze Miasta postrzegani bardzo poprawnie a życzliwość wielu Urzędników pozwala łatwiej pokonywać problemy organizacyjne .Za co jesteśmy wszystkim wdzięczni traktując jako zobowiązanie realizacji i kontynuacji następnych edycji .Oczywiście jak samochodowe wyścigi nie może zabraknąć Funkcjonariuszy WRD Policji i ich wkładu doświadczenia w metodach zabezpieczenia tras. Na ten moment nie możemy zapomnieć o ogromnym pakiecie zaufania ówczesnej Naczelnik WRD Policji w Częstochowie Pani Grażynie Dudek ,która wierząc w zapewnienia Prezesa AKJ i jego doświadczenie. Pozytywnie jako jedna z nielicznych Funkcjonariuszy dała zielone światło na organizację imprezy .Dziękujemy i pamiętamy .Kolejne imprezy motoryzacyjne to rosnące zaufanie z obu stron tj. Policji wobec AKJ potwierdzone pisemnym oświadczeniem Policji podsumowującym standardy i metody pracy automobilklubu jurajskiego jako prawidłowe i wzorcowe a pod oceną którą podpisał się obecny Naczelnik WRD Policji Pan Sebastian Tyras . Dziękujemy .Organizacja imprez samochodowych i ich zabezpieczenie pociąga za sobą zaplecze medyczne i ratownictwo Straż Pożarna , zatem Nasze niskie ukłony kierujemy wszystkim pracownikom i służbom na których ochronie możemy polegać .Nie sposób zapomnieć o całej rzeszy sędziów sportu samochodowego ,których zaangażowanie stanowi warunek sprawnego poprowadzenia imprezy pod kątem sportowej rywalizacji .Dziękujemy. Oczywiście całe grono przedstawicieli Mediów ,fotografów ,operatorów kamer ,dronów za każdym razem dodaje splendoru ubierając w niezapomniane relacje i obrazy te wydarzenia .Dziękujemy za to i liczymy na kolejne .W tym miejscu nie możemy zapomnieć o akcentach przychylności i dobrej woli wszystkich wolontariuszy ,Firm osób prywatnych jakie na różne sposoby wspiera AKJ pomagając pokonać bariery braków finansów żywej gotówki .Dziękujemy za każdy gest każde wspieranie wydarzeń jakie były i będą w kalendarzu Automobilklubu Jurajskiego zapewniając z Naszej strony o całkowitym nieustającym zaangażowaniu się w powstawanie imprez ,które promując Miasto i Nasz automobilklub Jurajski zapiszą się na zawsze w historii Naszego Miasta .

Data dodania: 9 marzec 2021
Reklama

Realizacja: Shile Design Studio